"Bacchanal" -Michaelina Woutier

"Bacchanal" -Michaelina Woutier